Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/20/20 in all areas

  1. 1 point
    @NuGGetZ - Słaba aktywność. Zostanie poprawiona to można złożyć ponownie podanie. Odrzucam. @Balonn. - Nie spełnia wymagań. Odrzucam. @crue - Przyjęty na okres próbny. Zgłoś się do mnie.
×
×
  • Create New...