Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/10/21 in all areas

  1. 1 point
    Cześć! Oto mój kolejny materiał, w którym tym razem pokazuję mołotowy z różnych pozycji na miejsca, gdzie najczęściej kładzie się bombę na Inferno na BS B. Głównie mołotowy przydatne na TT, jednak kilka też może pomóc CT w przeszkodzeniu w zaplantowaniu bomby Zapraszam do obejrzenia!
×
×
  • Create New...