Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/18/19 in all areas

  1. 1 point
    Jak gracze wyżej wspominali: - jest miły - jest pomocny - wiek spełniony - aktywny - i tutaj widzę problem. Dokładniej chcę przedstawić to, że gracz ma wiele godzin na serwerze, lecz jak je zdobył tego to nie jestem pewien. Kilka/kilkanaście razy kick'owałem tego gracza za bycie AFK, więc nie sądzę iż te godziny odzwierciedlają dokładny stan rzeczy. Ostatecznie nie mam zdania wobec tego podania.
  2. 1 point
    Jestem jak najbardziej na TAK
×
×
  • Create New...